ภาพถ่าย

ภาพถ่ายที่สามารถบรรยายบรรยากาศและ ความรู้สึกของคนในภาพได้เป้นอย่าง ดี ทั้ง แสงและ เงา โดยมีการปลับแต่งได้อย่าง ลง ตัว ทำให้ภาพออกมาสวยและ ๆ ได้อารมณ์อย่างยิ่งPhoto_sea

Photo_Meadow

clouds_reservoir

Photo_blue

wave-photos-3